موزه تاریخ طبیعی سمنان


برای رسیدن به موزه تاریخی سمنان باید از خیابان قدس و میدان امام رضا (ع) سمنان گذر کنید و به سمت میدان استاندارد بروید. در اطراف میدان تابلویی از یوزپلنگان آسیایی دیده می‌شود که این یوزپلنگ‌ها نمادی از سمنان محسوب می‌شوند.
برای آشنایی با گونه‌های مختلف حیواناتی نظیر پرندگان، خزندگان، پستانداران، این موزه می‌تواند گزینه خوبی باشد. در واقع موزه دارای دو بخش است که بخش اول بر روی تاریخ طبیعی استان سمنان تمرکز کرده است و فسیل‌های مربوط به گیاهان و جانوران و بقایای سیلیس شده حیوانات بسیار قدیمی در سمنان و جهان در آن نمایش داده می‌شود.
بخش دوم موزه به تنوع زیستی سمنان اختصاص یافته است و اسکلت، جمجمه، شاخ و پوست، اجزای بدن مهره‌داران و جانوران در آن در معرض دید عموم قرار گرفته است.

صفحه 1
صفحه 3